DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Des del Departament d’orientació s’están xerrades .sobre orientació acadèmica als diferents grups dels cursos 4t d’ESO, 2n De Batxiller i 2n de FPB. Ací podeu trobar informació que pot ser del vostre interés.

___________________________________________________________________________________________

Desde el departamento de orientación se están haciendo charlas sobre orientación académica a los diferentes grupos de 4º de ESO, 2º de Bachiller y 2º de FPB. Aquí podéis encontrar información que puede ser de vuestro interés.

CONEXIÓ I ORIENTACIÓ. IES TORÍS

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 

ORIENTA

 

 

Archius adjunts a esta notícia

  • RESUM PROBES D'ACCÉS