ADMISSIÓ (Reserva de plaça) a Cicles de Formació Professional

CICLES FORMATIUS PROCÉS D’ADMISSIÓ  (Reserva de plaça)

Termini: del 19 al 29 de maig

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

 

Més informació al Departament d’Orientació.