ACCÉS A WEB FAMILIA

Si encara no teniu accés a WEB familia envieu a la següen adreça de correu la sol·licitu d’acctivació, amb les dades de l’alumne/a i el correu electrònic de la mare/pare o tutor-a legal

46022567@gva.es

_______________________________________________________________________-

Si aún no tenéis acceso a WEB familia, enviad la siguiente cuenta de correo la solicitud de activación, con los datos del alumno/a el correo electrónico del padre/ la madre o tutor-a legal:

46022567@gva.es