INFORMACIÓ IMPORTANT FALLES

FALLES DE VALÈNCIA:

  • Dia 18 de març pont

FALLES DE TURÍS:

  • Dia 29 de març festa (falles de Turís)
  • Dilluns dia 1 d’abril s’entrarà a l’IES un hora més tard. Els autobussos pasaran per la seua parada un hora després de la normal.