Centre’s Information

Schedule

El horari del centre es el sigüent, segons els cursos:

 • Primer cicle i FPB:
  • De dilluns a divendres de 8:10 a 14:20.
 • Segon cicle:
  • Dilluns i dimarts de 8:10 a 15:15.
  • De dimecres a divendres de 8:10 a 14:20.
 • 1er Batxillerat:
  • Dilluns a dimecres: de 8:10 a 15:15.
  • De dijous a divendres de 8:10 a 14:20.
 • 2n Batxillerat:
  • Dilluns i dimarts de 8:10 a 15:15.
  • De dimecres a divendres de 8:10 a 14:20.

** La durada de les classes serà de 55 minuts. *** Hauran dos descansos un de 30 minuts i altre de 10 minuts, a les 10:55 i a les 14:10.  

Directive and hours of service

Leadership Team
Position Name Schedule Affair
Directora Marián Velduque Prèvia petició d’hora Assumptes Generals
Cap d’Estudis Elena Mora Prèvia petició d’hora Disciplina
Vicedirector Rosa Guillamón Prèvia petició d’hora Activitats Extraescolars i complementàries
Secretària Rosa Serrat Prèvia petició d’hora Transport, Assumptes econòmics
Coordinadora Silvia Reolid Prèvia petició d’hora Activitats Extraescolars i complementàries
educational psychologist
Psicopedagogoc Joan García Prèvia petició d’hora Orientació, assessorament pares i alumnat

N. of groups belonging to the center

Group linguistic program N. Students
1r ESO
1r A PEPLI 22
1r B PEPLI 15
1r C PEPLI 23
1r D PEPLI 21
1r E PEPLI 21
1r F PEPLI 22
1r G PEPLI 18
2n ESO
2n A PEPLI 23
2n B PEPLI 23
2n C PEPLI 22
2n D PEPLI 22
2n E PEPLI 21
2n F PEPLI 18
2n G PEPLI 18
3r ESO
3r A PEPLI 26
3r B PEPLI 27
3r C PEPLI 28
3r D PEPLI 23
3r PMAR PEPLI 13
4t ESO
4t A PEPLI 21
4t B PEPLI 20
4t C PEPLI 21
4t D PEPLI 18
4t PR4 PEPLI 13
BATXILLERAT
1r BAT Humanístic 27
1r BAT Científic 24
2n BAT Humanístic 16
2n BAT Científic 22
FPB
1r FPB Administració 16
1r FPB Electrònica 13
2n FPB Administració 6
2n FPB Electrònica 8

Contact Information

46022567@gva.es

Teléfono: 961808425 | Fax: 961808426

Maestra Doña Amparo Dominguez Dominguez, 3, 46389 Turís, Valencia