Dades del centre

Horari

El horari del centre es el sigüent, segons els cursos:

 • Primer cicle i FPB:
  • De dilluns a divendres de 8:10 a 14:20.
 • Segon cicle:
  • Dilluns i dimarts de 8:10 a 15:15.
  • De dimecres a divendres de 8:10 a 14:20.
 • 1er Batxillerat:
  • Dilluns a dimecres: de 8:10 a 15:15.
  • De dijous a divendres de 8:10 a 14:20.
 • 2n Batxillerat:
  • Dilluns i dimarts de 8:10 a 15:15.
  • De dimecres a divendres de 8:10 a 14:20.

** La durada de les classes serà de 55 minuts. *** Hauran dos descansos un de 30 minuts i altre de 10 minuts, a les 10:55 i a les 14:10.  

Directiva i horari d'atenció

Equip Directiu
Càrrec Nom Horari Assumpte
Directora Marián Velduque Prèvia petició d’hora Assumptes Generals
Cap d’Estudis Elena Mora Prèvia petició d’hora Disciplina
Vicedirector Rosa Guillamón Prèvia petició d’hora Activitats Extraescolars i complementàries
Secretària Natividad Serrano Prèvia petició d’hora Transport, Assumptes econòmics
Coordinadora Silvia Reolid Prèvia petició d’hora Activitats Extraescolars i complementàries
PSICOPEDAGOG
Psicopedagogoc Joan García Prèvia petició d’hora Orientació, assessorament pares i alumnat

N. Grups pertanyents al centre

Grup PROGRAMA LINGÜÍSTIC N. ALUMNES
1r ESO
1r A PEV 28
1r B PIP 24
1r C PIP 24
1r D PIP 24
1r E PEV-ZC 27
1r F ZC 25
2n ESO
2n A PEV 26
2n B PEV-PIP 25
2n C PIP 25
2n D PIP 23
2n E ZC 16
2n F ZC 18
3r ESO
3r A PEV 26
3r B PIP 24
3r C PIP 24
3r D ZC 26
4t ESO
4t A PEV 21
4t B PIP 26
4t C ZC 23
4t D PR4 15
BATXILLERAT (92)
1r BAT Humanístic 17
1r BAT Científic 34
2n BAT Humanístic 20
2n BAT Científic 12
FPB (33)
1r FPB Administració 10
1r FPB Electrònica 13
2n FPB Administració 5
2n FPB Electrònica 8

Dades de Contacte

46022567@gva.es

Teléfono: 961808425 | Fax: 961808426

Maestra Doña Amparo Dominguez Dominguez, 3, 46389 Turís, Valencia